SUSEN

Regionální centrum pro výzkum, vývoj a inovace. Čtěte více »

Virtuální prohlídka reaktoru LVR-15

Vstupte do haly reaktoru LVR-15 ve virtuální prohlídce. Čtěte více »

Studentské práce

Aktuální témata pro diplomové a doktorské práce. Čtěte více »

Kapacita za nápady

Spolupráce na studentských projektech s využitím experimentálního reaktoru. Čtěte více »

 

 
Jsme výzkumná organizace, zaměřená na výzkum,
vývoj a inovace v oboru energetiky, zejména jaderné.


Výzkumná infrastruktura

Páteř výzkumné infrastruktury společnosti tvoří výzkumná infrastruktura SUSEN, dva výzkumné reaktory a soubor experimentálních zařízení (sondy a smyčky). Díky nim se může CVŘ účastnit náročných vědeckovýzkumných projektů a participovat na vývoji nových technologií pro IV. generaci a na vývoji fúzního reaktoru.

Výzkum a vývoj

K dosažení našich cílů využíváme výzkumnou infrastrukturu a především odbornost vědeckých pracovníků, kteří se ve výzkumu angažují. Tento potenciál rozvíjíme mimo jiné i tím, že společnost má účast v mezinárodních konsorciích a spolupracuje s dalšími vědeckými organizacemi a vysokými školami.


Tréninky a vzdělávání

Studentům a pracovníkům v energetice poskytuje CVŘ podporu formou tréninků a exkurzí. Samozřejmostí je expertní vedení na pracovištích společnosti v Řeži. Studentům středních a vysokých škol jsou určeny exkurze, a pro veřejnost jsou každoročně pořádány podzimní dny otevřených dveří.

Komerční služby

Komerční nabídka se zaměřuje na ozařování materiálu pro medicínu a průmysl, na aktivační analýzy a na využití horizontálních kanálů. Pro realizace energetických zařízení dodává CVŘ konstruktérské služby. Jako držitel certifikátů jakosti nabízí CVŘ možnost dokumentace a certifikaci jakosti. Pro JE Temelín byl vyvinut systém mobilních inspekcí a oprav MSIO.


Konstrukce

Konstrukce a vývoj zařízení pro jadernou energetiku je specifickou oblastí, v níž CVŘ maximálně využívá všech svých zkušeností z dodávek pro různé projekty, zejména však pro výzkumný reaktor Jules Horowitz (JHR) ve Francii. Jedná se o komplex služeb od konstrukčního návrhu přes vytvoření modelu až po finální dodávku.

Podpora SÚJB

CVŘ poskytuje orgánům státní správy technickou a odbornou podporu nezávisle na zpracovatelích bezpečnostních zpráv jaderných elektráren (JE). Služby a vědeckovýzkumné práce zaměřené na podporu činnosti orgánů státní správy, zvláště SÚJB, v oblasti jaderné bezpečnosti a energetiky…


Popularizujeme vědu

AtomInfo.cz Časopis Vesmír